Şərtlər və qaydalar

Alınan məhsulları zədələmədən və müvafİq sənədlərİ İlə bİrgə 7 gün ərzİndə gerİ qaytarmaq olar.