Çatdırılma

Bakı şəhərİ daxİlİndə ofisİmİzə yaxın ərazİlərə məhsulların çatdırılması pulsuzdur.

Şəhər ətrafına məhsulları danışıq yolu İlə çatdıra bİlərİk.

Ölkə ərazİsİndə başqa yerlərə əlavə ödənİşlə çatdırılma mümkündür.


(055) 267-52-75