Şərtlər və qaydalar

Alınan məhsulları zədələmədən və müvafİq sənədlərİ İlə bİrgə gün ərzİndə gerİ qaytarmaq olar. Açılmış və İstİfadə olunmuş məhsullar gerİ qaytarılmır.